دانلود فایل word بررسي چگونگي تاثيرگذاري عوامل کلان اقتصادي بر ارتباط بين فساد مالي و ريسک پذيري بانک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي چگونگي تاثيرگذاري عوامل کلان اقتصادي بر ارتباط بين فساد مالي و ريسک پذيري بانک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

فساد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد.هدف این تحقیق تعیین چگونگی تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی بر ارتباط بین فساد مالی و ریسک پذیری بانک در کشورهای منتخب اسلامی بوده است. در این تحقیق برای اندازه گیری فساد مالی از شاخص درک یا احساس فساد کشورها استفاده شده است. از روش نمونه گیری حذفی برای تعیین نمونه تحقیق استفاده گردید که تعداد 45 بانک پذیرفته شده در کشورهای ایران و حوزه خلیج فارس به عنوان نمونه انتخاب گردید. در تحقیق حاضر، روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. نتایج نشان داد؛ سیاست های پولی وتورم بطور معنادار بر ارتباط بین فساد مالی و ریسک پذیری بانکها تاثیرگذار است. رشد تولید ناخالص داخلی بطور معنادار بر ارتباط بین فساد مالی و ریسک پذیری بانکها تاثیرگذار نیست.

لینک کمکی