دانلود فایل word بررسي اثر ماده فعال سطحي سديم دودسيل سولفات بر t95% در فرآيند تشکيل هيدرات گازي جهت جذب گاز گلخانه اي کربن دي اکسيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثر ماده فعال سطحي سديم دودسيل سولفات بر t95% در فرآيند تشکيل هيدرات گازي جهت جذب گاز گلخانه اي کربن دي اکسيد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

کربن دی اکسید یکی از مهمترین گازهای گلخانه ای است که تاثیر زیادی در گرمایش کره زمین دارد. بنابراین جلوگیری از ورود این گاز به محیط در مجتمع های صنعتی امری مهم است که می تواند تاثیر زیادی در جلوگیری از تغییرات اقلیمی داشته باشد. در کار حاضر اثر ماده فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات بر t95% در فرآیند تشکیل هیدرات گازی جهت جذب گاز کربن دی اکسید بررسی شده است. آزمایش ها در رآکتوری الاکلنگی به حجم 460 سانتیمتر مکعب و در دو دمای K 273/65 و K 273/65 و در فشار MPa 2 انجام شد. نتایج آزمایشگاهی نشان داد استفاده از سدیم دودسیل سولفات به میزان قابل قبولی زمان اتمام رسیدن به 95% تبدیل نهایی گاز به هیدرات را در هر دو دمای مورد آزمایش کاهش داد. به طوری که استفاده از سدیم دودسیل سولفات با غلظت ppm 500 مقدار t95% را در دماهای K 275/65 به میزان 136/09 % افزایش داد.

لینک کمکی