دانلود فایل word جذب سطحي فلزات سنگين نيکل وکبالت ازپساب هاي صنعتي برروي جاذب جلبک قهوه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word جذب سطحي فلزات سنگين نيکل وکبالت ازپساب هاي صنعتي برروي جاذب جلبک قهوه اي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

جذب فلزات سنگین یک روش موثر برای جدا سازی و بازیابی فلزات سنگین از محلول های آبی می باشد. دراین مقاله پتانسیل جلبک قهوه ای دریای عمان برای حذف فلزات سنگین نیکل وکبالت بررسی شده است. در این مطالعه به بررسی جذب زیستی یون های نیکل و کبالت در سیستم ناپیوسته توسط جلبک قهوهای پرداخته شده است برای بررسی جذب زیستی اثر پارامترهای زمان تماس و غلظت اولیه مورد توجه قرار گرفته شده است وهمچنین ایزوترم های جذب و مدل های سینتیکی برای این دو فلز مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به نتایج در غلظت اولیه نیکل برابر 60mg/l در حضور کبالت با غلظت های 30mg/l و 60 و130 میزان جذب نیکل به ترتیب 36.22mg/l /13 و 12/90 بوده است و هنگامی که غلظت کبالت برابر 60mg/l می باشد و نیکل با غلظت های 30mg/l 60 و 130 در محلول وجود دارد میزان جذب کبالت به ترتیب mg/l 2/55 و 45/6 و 45/2 می باشد نتایج سینتیکی نشان می دهد برای مدل های درجه اول و دوم حداکثر میزان جذب در 60 دقیقه اول انجام شده وبرای مدل نفوذ درون ذره ای که بهتر از دو مدل دیگر بر داده های تجربی انطباق داشته فرایند جذب تا 300 دقیقه ادامه داشته است و نشان می دهد فرایند جذب برای فلز کبالت بسیار سریع تر از نیکل می باشد.

لینک کمکی