دانلود فایل word حذف آمونياک از آب زيرزميني با استفاده از زيوليت کلينوپتيلولايت (مورد مطالعاتي: چاههاي آب شرب شهرستان آق قلا، استان گلستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word حذف آمونياک از آب زيرزميني با استفاده از زيوليت کلينوپتيلولايت (مورد مطالعاتي: چاههاي آب شرب شهرستان آق قلا، استان گلستان) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

نفوذ ترکیبات نیتروژن دار ناشی از استفاده کودهای شیمیایی و حیوانی در زمین های کشاورزی به سفره های آب ، نیاز مبرم به مطالعه و استفاده از روش های کاهش آمونیاک به عنوان یکی از ترکیبات سمی نیتروژن دار به سفره های آب زیرزمینی را ضروری می نماید. از این رو در این تحقیق، راندمان حذف آمونیاک از چاههای آب شرب شهرستان آق قلا با استفاده از زیولیت طبیعی کلینوپتیلولایت در مقیاس آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق پس از نمونه برداری از شش حلقه چاه آب شرب شهر آق قلا و دو حلقه چاه شهر انبارالوم، مشخص گردید میزان آمونیاک موجود در آب زیرزمینی، در چاههای شهر انبارالوم (چاه 1 و 2) بالاتر از حد مجاز (1.5 میلی گرم در لیتر) می باشد. بر اساس نتایج مشخص گردید ماده زیولیت در pH محدوده خنثی دارای بهترین عملکرد بوده و با استفاده از زیولیت طبیعی کلینوپتیلولایت در pH=7 و زمان تماس 120 دقیقه در غلظت بهینه 3 گرم بر لیتر جاذب، می توان به راندمان حذف آمونیاک به میزان 91 و 95 درصد بترتیب برای چاههای 1 و 2 انبارالوم دست یافت. شایان ذکر است با افزایش غلظت جاذب، راندمان حذف افزایش و ظرفیت جذب کاهش یافته است. بر اساس نتایج برای نمونه آب چاههای 1 و 2 جاذب زیولیت از مدل ایزوترم فروندلیچ با ضریب همبستگی بالای 94 درصد در جذب آمونیاک پیروی می نماید.

لینک کمکی