دانلود فایل word مطالعه عددي اثر باد بر شکل شعله و صدمات بدنه در مشعلهاي بلند پالايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه عددي اثر باد بر شکل شعله و صدمات بدنه در مشعلهاي بلند پالايشگاهي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مشعلهای بلند به منظور رهایی از گازهای ناخواسته و غیر قابل استفاده، بصورت گستردهای در صنایع گاز و پتروشیمی استفاده میشوند. با توجه به ارتفاع این مشعلها، سرعت و جهت جریان باد نقش مهمی بر شکل شعله و توزیع دمای ناشیاز آن در بدنه مشعل دارند. لذا در این مقاله اثر سرعت باد بر شکل شعله و توزیع دمای بدنه بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از شبیهسازی سهبعدی احتراق آشفته در نوک مشعل، موقعیت شعله و دمای بدنه مشعل در سرعتهای مختلفجریان باد محاسبه گردیده است. نتایج نشان میدهد در سرعتهای بالای باد، شعله روی بدنه مشعل خوابیده که سبب بالارفتن دمای بدنه میگردد. جابجا شدن موقعیت دمای بیشینه بدنه با تغییر سرعت باد، میتواند سبب ایجاد خستگی و گسیختگی طولی در بدنه مشعل گردد.

لینک کمکی