دانلود فایل word مطالعه عددي پديده هاي حاکم بر احتراق بدون شعله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه عددي پديده هاي حاکم بر احتراق بدون شعله :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

احتراق بدون شعله یکی از تکنولوژیهای نوینی احتراقی است که در دهه اخیر مورد توجه بسیاری از محققین و صنعتگران در سراسر دنیا قرار گرفته است. این رژیم احتراقی مزایای بسیار زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از افزایش راندمان حرارتی و به طور همزمان کاهش تولید گازهای آلاینده. در این مقاله به مطالعه عددی رفتار شعلههای آزمایشگاهی متان-هیدروژن با استفاده از نرمافزار متن باز OpenFOAM پرداخته شده است. به طور خاص پدیدههای پیچیدهای نظیر تقابل آشفتگی با واکنشهای شیمیایی و همچنین تولید محصولات فرعی احتراق (آلایندههای زیست محیطی) با بررسی مدلها و مکانیزمهای مختلف انجام گرفته است و نکات کاربردی برای پیشبینی دقیق رفتار این رژیم احتراقی بیان شدهاند.

لینک کمکی