دانلود فایل word ارزيابي اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر کيفيت محيطزيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر کيفيت محيطزيست :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توسعه سلامت، ايمني و محيط زيست در حوزه اماکن تفريحي، ورزشي، مذهبي و فرهنگي شهر با رويکرد حفاظت از شهروند و شهر

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه هر فعالیتی مستلزم بر گرفتن موادی از محیطزیست و دفع مواد یا انرژیهای ناخواسته به درون محیطزیست است لذا در راستای هر هدفی تمام فعالیتها باید در چارچوب تعادل زیست محیطی و ظرفیتهایمحدود طبیعت مورد بررسی قرار گیرد. وقتی یک جامعه در راستای رشد و توسعه قدم برمیدارد از قدمهای نخستین اثرات مختلفی را بر محیطزیست بر جای میگذارد. از جمله آلودگی و مشکلات زیستمحیطی که درروند رشد و توسعه اقتصادی میتواند ایجاد شود و اگر از حد قابل قبولی تجاوز کند، محیطزیست را دچار مخاطره میکند. این مشکلات عبارتند از: آلودگی آب و هوا، آلودگی صوتی، آلودگی ناشی از فعالیتهای هسته-ای، آلودگی فقر، الودگی ناشی از بیعدالتی و تبعیضات سیاسی اقتصادی، آلودگی ناشی از تخریب یا استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، آلودگی از دفع انرژی حرارتی بیش از حد و ... . رشد و پیشرفت تکنولوژی موجب کاهش آلودگی میگردد، البته کاهش آلودگی بستگی به میزان این رشد دارد.

لینک کمکی