دانلود فایل word اهميت و جايگاه ايمني و بهداشت دانش آموزان مدارس و مهدکودک ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اهميت و جايگاه ايمني و بهداشت دانش آموزان مدارس و مهدکودک ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توسعه سلامت، ايمني و محيط زيست در حوزه اماکن تفريحي، ورزشي، مذهبي و فرهنگي شهر با رويکرد حفاظت از شهروند و شهر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

براى پیشگیرى از حوادث، بدون سازماندهى و تشکیلات لازم اقدام چشم گیر و اساسى صورت نمى پذیرد و هرسازماندهى صحیح نیز خود نیازمند بررسى و پژوهش به منظور برنامه ریزى مناسب مى باشد. بنابراین یکى از مهم تریناقدامات در برنامه ریزى پیشگیرى از حوادث، انجام تحقیقات و پژوهش پیرامون سوانح و حوادث است. تحقیقات و بررسى هاى مختلف در خصوص پیشگیرى از بروز حوادث و سوانح نشان مى دهد که بخشى از برنامه هاى آمادگى براىمقابله با سوانح و حوادث، برخوردارى از دانش و اطلاعات کافى درباره شرایط پیدایش بروز حوادث و راه هاى برخورد با آنها است. آگاهى و عبرت از نتایج وقوع حوادث تلخ باید منجر به عکس العمل مناسب در جهت حذف زمینه بروز آنها گردد. اگر نسبت به پیشگیرى از حوادث احتمالى آینده اقدامى صورت نگیرد، حوادثى که خسارت مادى و جسمانىناچیز بر جاى گذاشته، بى اهمیت تلقى شود، در هنگام بروز مجدد همان حادثه خسارت جسمى و مادى وسیع ترى به بار مى آید. مدارس نیز یکی از مکان هایی است که معمولا حوادث جزیی و شدید در آن بسیار اتفاق می افتد.

لینک کمکی