دانلود فایل word تحليلي بر نرخ جذابيت مقاصد گردشگري مطالعه موردي: نواحي کوهستاني غرب گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحليلي بر نرخ جذابيت مقاصد گردشگري مطالعه موردي: نواحي کوهستاني غرب گيلان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش آمايش سرزمين،جايگاه خزر و چشم انداز توسعه گيلان

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

دسترسی به جاذبه ها و رتبه بندی مقاصد گردشگری یکی از مهم ترین ابعاد برنامه ریزی توسعه توریسم محسوب می شود مقاله حاضر با استفاده از متدلوژی RDS از طریق منابع کتابخانه ای و با نظرسنجی از نمونه آماری مبتنی بر روش کوکران و با روش نمونه گیری ساده به گردشگری و چشم انداز توسعه در نواحی کوهستانی غرب گیلان می پردازد. مقاله حاضر با استفاده از روش ANP با نرم افزارSuper Decisions ، ضمن مطالعه جاذبه های توریستی ناحیه کوهستانی غرب گیلان، به تحلیل رتبه بندی جاذبه ها و مقاصد توریستی و ارایه پیشنهادات راهبردی انجامیده است. همچنین فاکتورهای اکوتوریستی، آثارتاریخی، سبک معیشت نیمه نومادیزم و وضعیت زیرساخت ها از مهم ترین شاخص های بررسی برای رتبه بندی مقاصد گردشگری انتخاب شدند. سپس بر اساس تحلیل و ارزیابی معیارها در مدل فرایند تحلیل شبکه ای، هفت گزینه پیشنهادی از میان نواحی نواحی کوهستانی غرب گیلان مطرح گردیدند که این مقاصد توریستی به ترتیب شامل روستاهای؛ آق اولر با 23/38 درصد، سراگاه با 23/34 درصد، سوباتان با 16/8 درصد رندانه با 05/6 درصد، لومه دشت با 54/5 درصد، دشت دامان با 97/4 درصد و حیران با 80/2 درصد از اهمیت می باشد.

لینک کمکی