دانلود فایل word تحليلي بر وضعيت زيست محيطي درياي خزر و تاثير آن بر اقتصاد استانهاي ساحلي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحليلي بر وضعيت زيست محيطي درياي خزر و تاثير آن بر اقتصاد استانهاي ساحلي ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش آمايش سرزمين،جايگاه خزر و چشم انداز توسعه گيلان

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

دریای خزر با مساحت 378 هزارکیلومتر مربع، 44 درصد حجم دریاچه های جهان را در بر می گیرد. این گستره آبی برای کشورهای ساحلی، امکانی برای دستیابی به اهداف متفاوت است و به واسطه منابع زنده و انرژی در آن و مناطق ساحلی آن ، در اقتصاد دولتهایساحلی نقش اساسی دارد. وبژگی های جغرافیای طبیعی و امتیازات بیوکلیمایی خزر و سواحل آن برای ایران یک فرصت کم نظیر زیستمحیطی و اقتصادی فراهم کرده است. با توجه به اینکه دریای خزر به عنوان یک دریای بسته است، هر نوع چالش زیست محیطی در آن، از پایداری برخوردار است و توان ترمیم سازی آن بسیار پایین است. از سوی دیگر ابعاد مختلف زندگی ساکنان کرانه ای دریای خزر وابسته بهپایداری این اکوسیستم محیطی است. این پژوهش با روش تحلیل محتوا در پی پاسخ به این سوال است که مسایل زیست محیطی چه تاثیری بر توان اقتصادی استانهای ساحلی حوزه جنوبی خزر دارد نتایج تحقیق نشان می دهد هر نوع دگرگونی در محیط زیست دریای خزر و کرانه های آن، حیات اقتصادی ساکنان آنرا تحت تاثیر قرار خواهد داد و این دگرگونی با بحرانهای انسانی در این محیط همراه خواهد بود.

لینک کمکی