دانلود فایل word تعيين رژيم حقوقي درياچه کاسپين و تاثير آن بر ژيوپليتيک جمهوري اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تعيين رژيم حقوقي درياچه کاسپين و تاثير آن بر ژيوپليتيک جمهوري اسلامي ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش آمايش سرزمين،جايگاه خزر و چشم انداز توسعه گيلان

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

دریاچه کاسپین یکی از مناطق مهم جغرافیایی، ژیوپلیتیکی و ژیواستراتژیکی و ژیواکونومیکی به حساب می آید. مذاکرات کشورهای ساحلی در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریاچه کاسپین از جمله موضوعات مطرح برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوبمی شود و از این دیدگاه ثبات و توسعه پایدار در حوزه کاسپین در سایه تفاهم و همکاری کشورهای ساحلی و ایجاد صلح پایدار در منطقهبوجود می آید.مقاله حاضر به مطالعه پیامدهای تعیین رژیم حقوقی دریاچه کاسپین و اثرات ژیوپلیتیکی آن در چشم انداز توسعه و منابع ژیواکونومیکی و ژیوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه می پردازد. در این تحقیق سعی شده است تا ضمن بررسی واقع بینانهفرصت ها و چالش های موجود در ارتباط با رژیم حقوقی دریاچه کاسپین پیرامون تعیین دقیق سهم هر یک از کشورهای ساحلی ومرزهای آنها بحث شود و در صورت حل و فصل این مساله پیچیده آثار مثبت آن بر منافع ملی و افزایش توان سیاسی، اقتصادی در این حوزه و موقعیت آینده ایران می پردازد.فرض بر این است که حل و فصل رژیم حقوقی تاثیر مهمی بر ژرفای ژیوپلیتیک ایران بر جای میگذارد و یافته های مورد نظر نیز دیدگاه واقع بینانه ای از وضعیت موجود و آنچه که فرا روی ایران در این حوزه قرار دارد را ترسیم وتبیین کرده و وضعیت خاصی که این حوزه به ایران بخشیده را بررسی می کند. هدف از این تحقیق تبیین منزلت ژیوپلیتیک دریاچه کاسپین است. در حقیقت اهمیت ژیوپلیتیک حوزه کاسپین از آن سو است که منجر به چهار راهی می شود که از یک سو اروپا و از سوی دیگر خاورمیانه از یک طرف قفقاز و در طرف دیگر آسیای مرکزی را به هم متصل می سازد.

لینک کمکی