دانلود فایل word توان شناسي اکوتوريسمي استان گيلان و موانع توسعه پايدار اين استان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word توان شناسي اکوتوريسمي استان گيلان و موانع توسعه پايدار اين استان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش آمايش سرزمين،جايگاه خزر و چشم انداز توسعه گيلان

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

امروزه وقتی صحبت از صنعت به میان میآید در اذهان عمومی مقوله تکنولوژی و فناوری مجسم می شود و هنگامی که بحث بر سر درآمداست می شود بیشتر منابع درآمدی در ارتباط با فناوری و تکنولوژی است. در کنار این صنایع، صنعت نوپایی پدید آمده که فن و فناوری در آننام اکوتوریسم یا طبیعتگردی ابزاری بیش نیست، در این صنعت نوظهور، جاذبههای طبیعی عامل توسعه میشوند .این صنعت نوظهور کهدارد در میان کشورها، به ویژه کشورهای توسعهیافته چنان جایگاهی یافته است که از آن به عنوان واقعیت مهم قرن بیست و یکم یاد میکنند. کشور پهناور ایران با دارا بودن جاذبههای منحصر به فرد و شرایط آب و هوایی متنوع در تمامی فصول توانایی جذب اکوتوریست را از سراسردنیا دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی توان شناسی اکوتوریسمی استان گیلان در توسعه پایدار این استان می باشد.که جهت دست یابی به هدفتعریف شده تحقیق سعی دارد به این سوال پاسخ بگوید که مهم ترین موانع توانمند سازی و توسعه پایدار اکوتوریسمی استان گیلان چیست SWOT جهت پاسخگویی به این سوال از روش استفاده شد و در پایان محققان با استفاده از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی به این نتیجه رسیده اند که: این استان علیرغم وجود نیروهای بالقوه و بالفعل در زمینه طبیعتگردی از درد محرومیت از امکانات و تسهیلات مورد نیازگردشگران رنج می برد. این عامل به همراه شناخت ناکافی طبیعتگردان از استان، زمینه در انزوا قرار گرفتن استان را فراهم کرده است تا برایدستیابی به ادامه برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی استان در بخش جهانگردی و جلب گردشگران داخلی راه درازی در پیش داشته باشد و ضرورت سرمایهگذاریهای بیشتر احساس شود. به هر حال توسعه صنعت گردشگری مستلزم داشتن راههای ارتباطی(زمینی و هوایی) مناسب و مطلوب، شبکه حمل و نقل فعال و پیشرفته، تاسیسات و تجهیزات اقامتی و پذیرایی مناسب، امکانات و تاسیسات مناسب تفریحی، ورزشی و... است.در پایان تحقیق نیز محققان پیشنهاد های کاربردی جهت توسعه پایدار استان ارایه می نمایند.

لینک کمکی