دانلود فایل word توسعه ي ژيوپليتيکي گيلان در گرو تقسيمات کشوري جديد الحاق خلخال به گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word توسعه ي ژيوپليتيکي گيلان در گرو تقسيمات کشوري جديد الحاق خلخال به گيلان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش آمايش سرزمين،جايگاه خزر و چشم انداز توسعه گيلان

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

نظام تقسیمات کشوری، از مهم ترین مسایلی است که یک کشور در حال رشد، باید برای انجام برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کند. مادامی که تقسیمات کشوری صحیحی نداشته باشیم بازده هر گونه برنامه ریزی در سطح ملی،منطقه ای و محلی ناچیز و احتمالا مغشوش خواهد بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. با استفاده از ابزار کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز گردآوری گردید و سپس با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این مسیله پرداخته شده؛ آیا الحاق خلخال به استان گیلان سبب توسعه ژیوپلیتیکی این منطقه می گردد نتایج تحقیق نشان می دهد که استان گیلان برحسب سنجش عدالت فضایی بر اساستحقیقات و طیف پنجگانه، کمتر از میانگین ملی است و از سوی دیگر عمق سرزمینی محدودی دارد و جهت مکان یابی شهرک های صنعتی بامشکل اساسی روبروست و تخریب جنگل ها و آلودگی محیط زیست را سبب می گردد. با توجه به شواهد موجود در صورت تقسیمات کشوری جدید و الحاق خلخال به استان گیلان، می توان به بهبود و توسعه ژیوپلیتکی این منطقه امید داشت

لینک کمکی