دانلود فایل word بررسي علل ضعف يادگيري فراگيران و ارايه راهکارهاي مفيد جهت ارتقاء سطح يادگيري آنها با تاکيد بر درس رياضي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي علل ضعف يادگيري فراگيران و ارايه راهکارهاي مفيد جهت ارتقاء سطح يادگيري آنها با تاکيد بر درس رياضي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کاربرد پژوهش و تحقيق در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی علل ضعف یادگیری فراگیران در درس ریاضی و ارایه راهکارهای مفید جهت ارتقاء سطح یادگیری آنها می باشد. رویکرد این پژوهش، کیفی و ملهم از نظریه تفسیری و روش مطالعه از نوع موردی با پویش روایی است. جمع آوری داده ها از طریق مشاهده تاملی موقعیت های فیزیکی،عاطفی - روانی و آموزشی کلاس درس ریاضی دبیرستان های دخترانه در شهر ورامین انجام شد. فرآیند تحلیل همزمان با مراحل جمع آوری داده هاانجام گردیده است. یافته های پژوهش نشان ی دهند که مولفه هایی چون: عدم علاقه دانش آموزان به درس ریاضی و دلزدگی آنها نسبت به این درس، استفاده معلمان از روش های تدریس سنتی و عدم استفاده از روش های نوین ، عدم به کارگیری روش های مفید در جهت ایجاد محیط صمیمی و روحیه ی مشارکتی در فراگیران توسط معلم ، وجود اضطراب و نداشتن اعتماد به نفس لازم در درس ریاضی، بالابودن حجم کتاب های درسی و محدودیت زمان، محدود کردن معلم درانتخاب محتوا و فعالیت مناسب و محدودیت های فیزیکی کلاس درس موجب تضعیف فرایند یادگیری درس ریاضی شده است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که دبیران ریاضی با عملکردهای منفی ( یا مثبت) می توانند مهمترین نقش را در ایجاد وضعیت نامطلوب ( یا مطلوب) داشته باشند. بنابراین مهمترین مقوله خود معلم است. معلم است که می تواند با استفاده از روش های تدریس نوین و محبت کردن به دانش آموزان، اضطراب ریاضی و استرس دانش آموزان را کاهش دهد و با تشویق آنها اعتماد به نفس شان را افزایش دهد. روش های تدریس مشارکتی نیز این امکان را به دبیران ریاضی می دهد تا جوی صمیمی را میان دانش آموزان حاکم کنند.

لینک کمکی