دانلود فایل word بررسي معماري پست مدرن و معماري مدرن با نمونه موردي خانه ونچوري و ويلا ساوا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي معماري پست مدرن و معماري مدرن با نمونه موردي خانه ونچوري و ويلا ساوا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کاربرد پژوهش و تحقيق در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پست مدرنیسم براساس آرا و نظرات منتقدان نقدی بر دوره مدرنیسم بوده و به تنهایی جهت گیری خاصی ندارد و حتی نام خود را وامدار مدرنیسم است، و به طور کلی توصیف نوعی حالت یا موقعیت فقدان هرگونه قطعیت، و نوعی شک گرایی خودآگاه و ظنزآمیز نسبت به قطعیت های زندگی شخصی، فکری و سیاسی است. در معماری، در حالی که مدرنیست ها به دنبال یک زبان واحد برای ساختمان ها بودند، پست مدرنیست ها برای متمایز کردن ساختمان هایشان برای فرهنگ ها، زمینه ها و بازارهای مختلف، بر تفاوت و تنوع تاکید کردند. نگاه انتقادی فلسفه و رویکرد پست مدرن باعث بوجود آمدن دیدگاه های مختلف متنوع و گاها متناقضی در معماری پست مدرن در پاسخ به مدرنیسم گردید؛ و پرداختن به فرم یا بازگشت به گذشته و ... در کار هر یک از معماران برجسته بیشتر خود را نشان داد و باعث کثرت دیدگاه ها شد. به عنوان مثال رابرت و نتوری، معمار پست مدرن با تاکید بر نشانه ها و معماری دو پهلو و پیچیدگی در معماری در جستجوی ارایه نوعی معماری جایگزین معماری مدرن است. و نتوری با رویکردهای متفاوت از تاثیرگذاران حرکت معماری پست مدرن بوده است. بعلاوه تفوق نگاهی فرمی و شکلی و استعارهای در کار ونتوری به جای نگاه فضایی و مرتبط با حواس و نیازهای روحی مشهود است. مقاله حاضر به بررسی خانه مادر ونچوری طرح رابرت ونتوری در معماری پست مدرن و ویلا ساوا طرح لوکوربوزیه در معماری مدرن می پردازد و در جستجوی اختلافات و تشابهات در نگرش این دو است.

لینک کمکی