دانلود فایل word کاهش حجم عمليات خاکي و افزايش پايداري سد خاکي با استفاده از ژيوگريد مطالعه موردي : سد آجي سو)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word کاهش حجم عمليات خاکي و افزايش پايداري سد خاکي با استفاده از ژيوگريد مطالعه موردي : سد آجي سو) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کاربرد پژوهش و تحقيق در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

امروزه با استفاده از عناصر تسلیح سدهای خاکی مسلح بوجود آمده اند که دارای مزایایی چون کاهش جابجایی ذرات خاک، کاهش حجم خاکریزی در شیب های بالادست و پایین دست، افزایش ضریب اطمینان پایداری شیب های بالا دست و پایین دست، سرعت درساخت، انعطاف پذیری و امکان احداث سرریز بر روی تاج سد می باشند. در این تحقیق سد خاکی آجی سو با ارتفاع 31 متر در نرم افزار plaxis 2D مدل شد و ضرایب اطمینان پایداری استخراج شد. نتایج با ضرایب اطمینان مجاز صحت سنجی شد. سپس اقدام به مسلح سازی سد با ژیوگرید شد. ژیوگریدها در لایه های 2 و 2/5 متری قرار گرفتند و ضرایب اطمینان سد مسلح در دو حالت محاسبه شد. همچنین نشست های سد در هر حالت محاسبه شده و با نشست مجاز مقایسه گردید که نتایج در تطابق خوبی با ضرایب اطمینان و نشست های مجاز بود. سپس اقدام به افزایش شیب دامنه های سد در محدوده ضریب اطمینان مجاز شد. در اثر تعدیل و اصلاح ضریب اطمینان در حالت بهینه، شیب دامنه پایین دست سد از 2 به 1/52 و شیب دامنه بالا دست سد از 2/25 به 1/82 کاهش یافت که در نتیجه آن کاهش حجم عملیات خاکی 19 درصدی درمقطع سد بدست آمد .

لینک کمکی