دانلود فایل word محاسبه تغييرمکان نسبي طبقات سازه هاي فولادي داراي قاب خمشي با استفاده ازتحليل ديناميکي غيرخطي تاريخچه زماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word محاسبه تغييرمکان نسبي طبقات سازه هاي فولادي داراي قاب خمشي با استفاده ازتحليل ديناميکي غيرخطي تاريخچه زماني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کاربرد پژوهش و تحقيق در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

یکی از پارامترهای قابل اندازه گیری برای ارزیابی آسیب پذیری سازه ها حداکثر تغییرمکان نسبی طبقات می باشد. اکثر آیین نامه های زلزله این پارامتر را به عنوان عامل کنترل کننده خسارت ساختمان ها در نظر می گیرند. بطور کلی محدودیت تغییرمکان نسبی طبقات به عواملی نظیر خطر زلزله خیزی محل، تعداد طبقات ساختمان و درجه اهمیت سازه بستگی دارد. برای تعیین تغییرمکان نسبی در روش تحلیل دینامیکی غیرخطی، تاریخچه پاسخ یک نقطه از هر طبقه به عنوان نماینده طبقه برای هر زلزله بدست می آید. با کسر تاریخچه پاسخ این نقطه از تاریخچه پاسخ طبقه بالا تاریخچه تغییرمکان نسبی (Drift) ، طبقه بالا تعیین می شود. در این مقاله با بکارگیری تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی به برآورد تغییر مکان نسبی طبقات ساختمان های فولادی با قاب خمشی متوسط پرداخته می شود. و نتایج حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی برای درک بهتر سطح عملکرد سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

لینک کمکی