دانلود فایل word مدل مديريتي - مهندسي صنايع در بررسي زيست محيطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مدل مديريتي - مهندسي صنايع در بررسي زيست محيطي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کاربرد پژوهش و تحقيق در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

توسعه حاصل فعالیت های انسانی است و فعالیت های انسانی درراستای توسعه اثرات مختلفی بر محیط زیست خواهند داشت. مناسب ترین راه حل توسعه همگام با حفظ محیط زیست ( توسعه پایدار) رعایت مبانی احترام به ارزش های محیط زیست و جامعه در بستر تصمیم سازی کلان کشور می شود. در بسیاری از کشور های جهان کار شناسان محیط زیست به کمک ابزارها و روش های علمی که عمدتا از مبانی تخصصی مهندسی صنایع ریشه گرفته است؛ توانسته اند نقش شایسته ای در شناسایی و کنترل اثرات توسعه بر محیط زیست و مدیریت مناسب پروژه های محیط زیستی ایفا نمایند. در این مقاله نگارندگان سعی دارند ضمن ارایه کاربرد ابزار های مدیریتی مهندسی صنایع در کنترل پروژه های محیط زیستی از جمله ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های توسعه ای کشور، اصول ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت ( HSEQ)، اقتصاد سبز و HSE دو الگوی زیست محیطی مدل سر آمدی سازمانی( EFQM) شامل مدل تولید پاک تر و الگوی مدیریت سبز را معرفی نمایند. همچنین به منظور افزایش اثر بخشی انجام مطالعات زیست محیطی، راهکار هایی براساس بهرهگیری از رویکردهای نوین مدیریت سبز در مهندسی صنایع از سوی نگارندگان پیشنهاد شده است.

لینک کمکی