دانلود فایل word مروري بر روش هاي اجتناب از تصادم در سامانه هاي بازشناسي از طريق امواج راديويي متراکم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مروري بر روش هاي اجتناب از تصادم در سامانه هاي بازشناسي از طريق امواج راديويي متراکم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کاربرد پژوهش و تحقيق در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

سامانه های بازشناسی از طریق امواج رادیویی از فناوری های نوظهور در زمینه شناسایی خودکار اهداف می باشد که امکان شناسایی و رهگیری اشیای برچسب گذاری شده را از طریق ارتباطات بی سیم فراهم می کند. در برخی از کاربردها استفاده از تنها یک بازخوان برای پوشش کامل ناحیه هدف کافی نمی باشد، بنابراین به منظور دستیابی به اتصال و پوشش کامل ناحیه هدف چندین بازخوان در فواصل نزدیک به هم مستقر می گردند. چنین محیط هایی، محیط های متراکم بازخوان نامیده می شوند. محیط های متراکم بازخوان مستعد بروز مشکلات تصادم می باشند که کارایی سامانه را تحت تاثیر قرار می دهد. تصادم بازخوانها به عنوان یکی از چالش های اساسی در محیط های متراکم مطرح می باشد. بروز تصادم منجر به کاهش نرخ بازشناسی، کاهش توان عملیاتی و افزایش تاخیر در سامانه های بازشناسی می گردد. در پژوهش حاضر روش های اجتناب از تصادم موجود برای سامانه های بازشناسی از طریق امواج امواج رادیویی در محیط های متراکم بررسی و مقایسه شده است.

لینک کمکی