دانلود فایل word مطالعه نحوه محاسبه ضريب مقياس شتاب نگاشت زلزله در تحليل ديناميکي تاريخچه زماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه نحوه محاسبه ضريب مقياس شتاب نگاشت زلزله در تحليل ديناميکي تاريخچه زماني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کاربرد پژوهش و تحقيق در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

شتاب نگاشت( نمودار تغییرات شتاب زمین بر حسب زمان) حاصل از زلزله به عنوان اصلی ترین ورودی در معادله حرکت دینامیکی سازه می باشد. شتاب نگاشت هایی که برای تحلیل دینامیکی انتخاب می شوند باید حتی الامکان دارای مشخصات هماهنگی با ساختگاه سازه باشند. این مشخصات شامل PGA , محتوای فرکانسی, مدت زمان دوام حرکات شدید و هماهنگی با طیف طرح می باشد. برای آنکه بتوان از شتاب نگاشت در تحلیل دینامیکی غیر خطی استفاده نمود باید طیف شتاب نگاشت تا حد امکان با طیف طرح ساختگاه سازه همخوانی داشته باشد. در واقع قبل از استفاده از شتاب نگاشت ها باید آنها را همپایه کرد. در این مقاله به بررسی نحوه مقیاس کردن و محاسبه ضریب مقیاس شتاب نگاشت های زلزله برای بکارگیری در تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی پرداخته می شود.

لینک کمکی