دانلود فایل word ايجاد فضاهاي امن در شهرستان خرم آباد با بکارگيري اصول پدافند غيرعامل در مواجهه با جنگ هاي نوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ايجاد فضاهاي امن در شهرستان خرم آباد با بکارگيري اصول پدافند غيرعامل در مواجهه با جنگ هاي نوين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

ایمنی شهرها به عنوان یکی از مهمترین و متراکم ترین زیستگاههای انسانی از اهمیت ویژ های برخوردار است. ارزیابی نقاط قوت و ضعف یک شهر در ابعاد مختلف از منظر پدافند غیرعامل به عنوان قابل اتکاترین راهبرد ایمنی در مقابل بحرانهای طبیعی و مخاطرات انسانی،زمینه ساز شناسایی کاستی ها وافزایش قدرت مقابله در وقوع بحران است. ارتقاء امنیت فضاهای شهری با بهره گ ی ری حداکثر از پتانسیل های موجود در شهر، بهبود شاخص ها یی از جمله اندازه قطعات ساختمانی، تعداد طبقات، اسکلت بنا، ضر یب اشغال، توز یعمناسب جمعیت، حفظ حریم تاسیسات شهری، دسترسی مناسب به کاربری های امدادی و فضاهای امن که از ضروریات پدافند غیرعامل در بافت های شهری هستند، صورت می گیرد. در این مقاله ابتدا به نقش پدافند غیرعامل در حفاظت از شهرها پرداخته شده است، سپس معیارها و روش تعیین میزان آسیب پذیری از دیدگاه پدافند غیرعامل مطرح گردیده و در ادامه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع یت موجود شهرها در مقابل حملات هوایی احتمالی ارایه می شود.

لینک کمکی