دانلود فایل word باز طراحي بافت قديمي شهر زنجان با رويکرد هويت مداري نمونه موردي: خيابان سعدي جنوبي حدفاصل ميدان انقلاب و کمربندي جنوبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word باز طراحي بافت قديمي شهر زنجان با رويکرد هويت مداري نمونه موردي: خيابان سعدي جنوبي حدفاصل ميدان انقلاب و کمربندي جنوبي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

بافت های شهری در هر کشور و در هر عصر و زمانه متناسب با درجه توسعه یافتگی آن کشور شکل گرفته اند و یا به عبارت دیگر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در هر دوره زمانی در شکل گیری بافت های شهری موثر بوده است. از طرفی بافت های قدیمی اکثر شهرها به مرور زمان و در اثر تحولات جدید، عملکرد گذشته خود را از دست داده و رفته رفته رو به اضمحلال گذارده و امروزه به عنوان بزرگ ترین معضل در شهرها مطرح هستند. هدف تحقیق بررسی تاثیر توسعه شهر در تغییر ساختار هو یمندی شهر و نقش بافت تاریخی در احیای این هویت و حفظ موجودیت شهر است.در این پژوهش ها هویت به معنای احساس تعلق و این همانی با محیط در نظر گرفته شده و معیارهایی چون احساس امنیت، خاطرهانگیزی، حس تعلق و وابستگی به منظور ارزیابی هویت تدوین شده وبکاررفته اند. به عبارت دیگر خوانایی ناشی از شکلگیری تصویر واضح محیط در ذهن ناظر است.

لینک کمکی