دانلود فایل word مجازات اعدام و بازدارندگي آن از قاچاق مواد مخدر و روان گردان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مجازات اعدام و بازدارندگي آن از قاچاق مواد مخدر و روان گردان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي فقه، حقوق و روانشناسي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

پدیده های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پاره ای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیان بار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزش های اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی می شوند. جان استوارت میل معتقد است تنها هدفی که اعمال صحیح قدرت را علیه آزادی اعضای یک جامعه متمدن توجیه می کند،جلوگیری از ایراد ضرر به دیگری است. خیر و صلاح شخصی، خواه مادی یا معنوی، توجیه کافی نیست . بنابراین حقوق جزا باید آخرین راه حلی باشد که به عنوان یک ابزار بتوان از آن استفاده کرد. نخستین معیار برای جرمانگاری نیز صدمه است، خواه به صورت با لفعل باشد، خواه به صورت با لقوه و تهدیدکننده. امروزه پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزش ها و کرامت انسانی است و دولت ها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروت های نامشروع و کلانی دست می یابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه می گردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بین المللی می داند که عده ای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بین المللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایه گذاری در قسمت های مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه میدهند. اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی می گذرد.در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر مختلف به داخل کشور هم شده در این تحقیق به بررسی سیر تحولی مجازات جرایم قاچاق مواد مخدر و اجرای مجازات اعدام وبازدارندگی آن می پردازیم .

لینک کمکی