دانلود فایل word بهينهسازي تخصيص منابع پايگاه داده در محاسبات ابري با استفاده ازالگوريتم جستجوي گرانشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بهينهسازي تخصيص منابع پايگاه داده در محاسبات ابري با استفاده ازالگوريتم جستجوي گرانشي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

محاسبات ابری مدل رایانشی بر پایه شبکههای بزرگ کامپیوتری مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل سرویسهای فناوری اطلاعات (شامل سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات، و سایر منابع اشتراکی رایانشی) با به کارگیری اینترنت ارایه میکند. رایانش ابری راهکارهایی برای ارایه خدمات فناوری اطلاعات به شیوههای مشابه با صنایع همگانی (آب، برق، تلفن و ...) پیشنهاد میکند. این بدین معنی است که دسترسی به منابع فناوری اطلاعات در زمان تقاضا و بر اساس میزان تقاضای کاربر بهگونهای انعطافپذیر و مقیاسپذیر از راه اینترنت به کاربر تحویل داده میشود. از طرفی تخصیص منابع بهینه در سیستمهای محاسبات ابری یکی از چالشهای اساسی محسوب میگردد. این مساله به دلیل دارا بودن فضای جستجوی بزرگ از ردهمسایل سخت بوده و برای حل آن بیشتر از روشهای جستجوی تصادفی استفاده میگردد. تاکنون الگوریتمهای مختلفی برای حل این مساله پیشنهاد شده است. در این مقاله برای حل مساله تخصیص منابع در محاسبات ابری از یک الگوریتم فراابتکاری بنام (GSA_RACloud) استفاده شده است. برای نشان دادن کارایی الگوریتم پیشنهادی GSA_RACloud) ، این الگوریتم با الگوریتم کلونی مورچگان( ACO ) مقایسه شده است. نتایج تجربی نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی از کارایی بالاتری نسبت به الگوریتم مورد مقایسه برخوردار است

لینک کمکی