دانلود فایل word پيش بيني همزمان دانسيته، ويسکوزيته و هدايت الکتريکي مايعات يوني آبگريز برپايهپرپدينيوم با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پيش بيني همزمان دانسيته، ويسکوزيته و هدايت الکتريکي مايعات يوني آبگريز برپايهپرپدينيوم با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين ايران

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

یک مدل شبکه عصبی مصنوعی ANN برای پیشبینی همزمان دانسیته، ویسکوزیته و هدایت الکتریکی مایعات یونی آبگریز بر پایه پرپدینیوم ارایه شده است. دادههای دانسیته، ویسکوزیته و هدایت الکتریکی از مقالات به دست آمدند و از یک شبکه عصبی مصنوعی سه لایهای پیشخور برای تخمین آنها استفاده شده است. مدل شبکه عصبی مصنوعی بهینه، دارای دو نرون در لایه ورودی، 10 نرون در لایه پنهان و سه نرون در لایه خروجی میباشد. این مدل دانسیته را با خطای مربعات میانگین (فرمول در متن اصلی مقاله) و حدتعیین R(2) 1/0000 ویسکوزیته را با خطای مربعات میانگین (فرمول در متن اصلی مقاله) و حد تعیین R(2) 0/9982 و هدایت الکتریکی را با خطای مربعات میانگین MSE (فرمول در متن اصلی مقاله) و حدتعیین R(2) 0/9999 پیش بینی می کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پیش بین یهمزمان دانسیته ویکسوزیته، و هدایت الکتریکی مایعات یونی ابگریز بر پایه پریدینیوم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به خوبی قابل انجام است.

لینک کمکی