دانلود فایل word تاثير سطوح پيش تنيدگي بر ظرفيت برشي تيرهاي بتني T شکل پيش-تنيده شده با استفاده از مصالح FRP به روش المان محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير سطوح پيش تنيدگي بر ظرفيت برشي تيرهاي بتني T شکل پيش-تنيده شده با استفاده از مصالح FRP به روش المان محدود :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

از بین همه انواع شکست شناخته شده در سازههای بتنی، شکست برشی به این دلیل که عضو بدون هیچ گونه اخطار قبلی شکسته میشود بدترین نوع شکست میباشد. با وجود تحقیقات گسترده در زمینه مقاوم سازی با استفاده از کامپوزیتهای FRP هنوز مطالعه بر روی رفتار اعضای بتنی پیشتنیده FRP نیاز به تحقیقات و مطالعات گسترده دارد.این امر به ویژه برای تیر پیش تنیده بتنی T شکل با کابل پیشتنیدگی FRP ضروریتر است. در مطالعه حاضر بررسی رفتار تیرهای بتنی T شکل پیش تنیده شده با استفاده از پلیمرهای تقویت شده به کمک الیاف کربنی انجام شده است. تجزیه و تحلیل به روش المان محدود با استفاده از نرمافزار آباکوس صورت گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی وابستگی ظرفیت برشی تیرهای پیشتنیده CFCC در نسبتهای مختلف

لینک کمکی