دانلود فایل word تاثير ممان اينرسي سخت کننده بر کمانش ديوار برشي فولاديبدون باز شو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير ممان اينرسي سخت کننده بر کمانش ديوار برشي فولاديبدون باز شو :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين ايران

تعداد صفحات :4

چکیده مقاله:

امروزه دیوارهای برشی فولادی به عنوان یکی از سیستمهای مقاوم در برابر زلزله شناخته شده و کاربرد فراوانی پیدا کرده است . استفاده از سخت کننده مناسب در دیوار برشی فولادی از کمانش کلی ورق جلوگیری کرده و باعث بهبود رفتار کمانشی و افزایش جذب انرژی می شود . در این تحقیق حداقل ممان اینرسی لازم برای جلوگیری از کمانش کلی ورق فولادی با استفاده از تیوری اندرکنش ورق و قاب (PFJ) به وسیله رسم منحنی تنش برشی کمانشی بر حسب ممان اینرسی سخت کننده محاسبه شده است . نتایج آنالیزهای انجام شدهروی دیوارهای برشی فولادی با سخت کننده های افقی ، قایم و متعامد نشان می دهد که استفاده از سخت کننده با ممان اینرسی در محدوده انتقال منحنی یاد شده باعث می شود تا کمانش دیوار برشی فولادی بدون بازشو به سمت کمانش موضعی متمایل گردد . بنابراین استفاده از ممان اینرسی در ناحیه انتقال منحنی یاد شده برای این دیوارهای برشی نتایج قابل قبولی به همراه خواهد داشت

لینک کمکی