دانلود فایل word تاثير ورزش هوازي بر فشارخون سيستول و دياستولدانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور دهدشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير ورزش هوازي بر فشارخون سيستول و دياستولدانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور دهدشت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق تاثیر ورزش هوازی بر فشارخون سیستول و دیاستول دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور دهدشت می باشد. تحقیق از نوع کاربردی نیمه تجربی می باشد.جامعه آماری در این تحقیق دانشجویان دانشگاه پیام نور دهدشت بودند که در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تحصیل می کنند.تعداد 40 نفر از دانشجویان بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. افراد به صورت کاملا تصادفی و با قرعه کشی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفته و فشارخون سیستول و دیاستول آنان اندازه گیری و ثبت گردید و برای گروه تمرین تمرینات شنای استقامتی در 4هفته و هر هفته سه جلسه و در هر جلسه یک ساعت و نیم تمرینات لازم در نظر گرفته شد. در پایان هفته چهارم فشارخون سیستول و دیاستول گروه کنترل و تجربی اندازه گیری و ثبت گردید. یافته های تحقیق نشان داد چهار هفته ورزش هوازی تاثیر معنی داری بر فشارخون سیستولی ندارد و همچنین چهار هفته ورزش هوازی تاثیر معنی داری بر فشارخون دیاستولی ندارد.

لینک کمکی