دانلود فایل word تاثير هشت هفته تمرين هوازي با محدوديت جريان خون و مصرفمکمل ويتامين D در سالن سرپوشيده بر بعضي از نشانگرهايمتابوليسم استخواني زنان بالاي 35 سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير هشت هفته تمرين هوازي با محدوديت جريان خون و مصرفمکمل ويتامين D در سالن سرپوشيده بر بعضي از نشانگرهايمتابوليسم استخواني زنان بالاي 35 سال :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

تعیین تاثیر تمرینات هوازی با محدودیت جریان خون و مصرف ویتامین D بر غلطت نشانگرهای متابولیسمی کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز، در زنان بالای 53 سال می باشد. به این منطور، از میان بانوان علاقه مند به تمرینات ایروبیک، بطور تصادفی تعداد 30 نفر با میانگین سنی 41.85±9.03 و قدر 157.9±0.05 وزن 70.55±9.68 و شاخص توده بدنی 28.33±3.87 انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه 10 نفری تقسیم گردیدند. گروه های تمرینی با و بدون محدودیت جریان خون، هر دو با مصرف مکمل ویتامین D، به مدت دو ماه، سه روز در هفته، روزی یک ساعت، با شدت 50 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه، تمرین هوازی انجام دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیل واریانس عاملی و با اندازه های مکرر انجام گردید. یافته ها نشان می دهد که پس از دو ماه تمرین هوازی با و بدون محدودیت جریان خون، با مصرف مکمل ویتامین D، میزان غلظت کلسیم و فسفر بطور معنی داری افزایش می یابد.

لینک کمکی