دانلود فایل word تاثير يادگيري مشارکتي بر خودکارآمدي تحصيلي در دانش آموزان پايهششم ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير يادگيري مشارکتي بر خودکارآمدي تحصيلي در دانش آموزان پايهششم ابتدايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی به انجام رسیده است. این پژوهش از روش شبه آزمایش باطرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفته است. جامعه ی آماری را دو کلاس از دانش آموزان مقطع ابتدایی تشکیل دادند. که انتخاب این دو به صورت تصادفی بوده است که به یک کلاس آن ده جلسه به صورت مشارکتی تدریس گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی استفاده گردید. و داده ها از طریق نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها حاکی از آن هستند که بین میانگین نمرات خودکارآمدی تحصیلی افرادی که در معرض روش مشارکتی قرار داشته اند با کسانی که از این شرایط بهره مند نبودند تفاوت معناداری وجود دارد. و فرضیه پژوهشی مورد نظر مورد تایید قرار گرفت. بنابراین می توان نتیجه گرفت یادگیری مشارکتی بر افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد.

لینک کمکی