دانلود فایل word تجزيه تحليل مثلث تقلب مطابق با مدل ريسک حسابرسي درمباحث مديريت حسابرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تجزيه تحليل مثلث تقلب مطابق با مدل ريسک حسابرسي درمباحث مديريت حسابرسي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين ايران

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف اصلی ما در این پژوهش ارایه یک مدل خطی از ریسکهای متحمله حسابرسی می باشد که با تقلب آمیخته هستند تااز این طریق به یک ترکیب منطقی از شواهد حسابرسی دست یابیم، در ارایه این مدل بدنبال آن هستیم که نتیجه براورد ریسک به منظور ارایه مدلی که ریسک حسابرسی ریسک مورد پذیریش حسابرسی راتقریبا در سطح 0/05 یا کمتر محاسبه اطمینان گزارشگری در سطح 95 درصد و برآورد نماید و مهمتر اینکه بمنظور ارتقا این مدل نیاز است که بوسیله ترکیب این عوامل با نیازمندی های اعلام شده در پیش نویش جدید AICPA 2002) در نظر گرفته شده برای تعدیل و اصلاح بیانیه شماره 82-SAS می باشد را مدنظر قرا ردهیم. و در مرحله بعد بدنبال آن هستیم که مشخصات مدل ارتقاء یافته ریسک حسابرسی به طور کامل مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و برای رسیدن به این اهداف شبکه ای از شواهد مورد نیاز را شناسایی و انها را به دو دسته زیر تقیسیم بندی می کنیم. اول کنترل ریسک و شواهد مرتبط با صورتهای مالی نتشره شرکت و دوم کنترل ریسک و شواهد مرتبط با ارزیابی و تخمین ریسک تقلب.

لینک کمکی