دانلود فایل word تحليل ديناميکي پي ساختمان مجاور گودهاي پايدارسازي شدهبروش ميخ کوبي و انکراژ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحليل ديناميکي پي ساختمان مجاور گودهاي پايدارسازي شدهبروش ميخ کوبي و انکراژ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر نیروی دینامیکی زمینلرزه بر پروژه های گودبرداری مناطق شهری از نرم افزار پلکسیس دوبعدی ورژن 8/6 استفاده شده است در این بررسی گودبرداری به عمق 18 متر و طول 40 متر مدلسازی شد و با سیستم ترکیبی میخ و مهار پایدارسازی شد خاک محل پروژه از نوع ماسه ای رس دار بوده و یک ساختمان چهار طبقه در مجاورت گود قرار دارد. به منظور بررسی جامع تر موضوع از چند نیروی دینامیکی زمین لرزه از زونهای مختلف لرزه خیزی کشور استفاده شدهاست زمین لرزه طبس با بزرگی 7/4 ریشتر بعنوان زمین لرزه حوزه نزدیک در حوزه 3 و زمین لرزه منجیل رودبار با بزرگی 7/37 ریشتر بعنوان یک زمین لرزه حوزه دور در این حوزه مور بررسی قرار گرفتند. همچنین زمین لرزه ناغان به بزرگی 6 ریشتر بعنوان زمین لرزه ماکزیمم در منطقه زاگرس و دیگر مناطق حوزه 2 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که در مناطق حوزه 3 حساسیت گودبرداری بیشتر بوده و باید با احتیاط بیشتری عملک کرد اما در مناطق حوزه 2 تاثیر گودبرداری بر سازه های مجاور کم تر بوده و با اطمینان بیشتر می توان تا عمق 18 متر گودبرداری نمود. با کاهش عمق گودبرداری بخصوص در حوزه 3 از تاثیر گود بر سازه های مجاور به نحو چشمگیری کاسته می شود در مناطق نزدیک کانون در حوزه 3 کشور نمی توان در مجاوزت ساختماهایی که زیرسازی پی آنها به حو مناسب صورت نگرفته، تا عمق 18 متر گودبرداری کرد.

لینک کمکی