دانلود فایل word بررسي رابطه خوشبيني( تفکر مثبت) و بهزيستي معنوي با شادکامي درمعتادان تحت درمان نگهدارنده متادون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه خوشبيني( تفکر مثبت) و بهزيستي معنوي با شادکامي درمعتادان تحت درمان نگهدارنده متادون :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین خوش بینی تفکر مثبت و بهزیستی معنوی و شادکامی است جامعه آماری این پژوهش عبارتست از کلیه معتادان تحت درمان نگهدارنده ی متادون در منطقه 18 و 21 که د رتهران ساکن هستند نمونه این پژوهش 120 نفر که از طریق شیوه ی در دسترس آزمون شده اند ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل آموزش جهت گیری زندگی، مقیاس بهزیستی معنوی و شادکامی اکسفورد بوده است یافته های بدست آمده از این پژوهش با روش همبستگی پیرسون محاسبه شده بود، که نشان داد بین خوش بینی تفکر مثبت و بهزیستی معنوی و شادکامی رابطه وجوددارد.

لینک کمکی