دانلود فایل word بررسي رابطه سازگاري زناشويي و سبک هاي تربيتي والدين باسلامت روان دانش آموزان شهر کرمانشاه در سال تحصيلي 93-94

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه سازگاري زناشويي و سبک هاي تربيتي والدين باسلامت روان دانش آموزان شهر کرمانشاه در سال تحصيلي 93-94 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از پزوهش حاضر بررسی رابطه سازگاری زناشویی و سبک های تربیتی والدین با سلامت روان دانش آموزان شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 93-94 می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ شیوه گردآوری داده ها همبستگی است و از منظر هدف و ماهیت نیز کاربردی می باشد ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است.. جهت سنجش از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) ، سازگاری زناشویی انریچ و سبک دلبستگی استفاده شد . در این مطالعه 2 مدرسه از کل مدارس ابتدایی منطقه یک کرمانشاه به روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده . و از هر مدرسه 100 دانش آموز و همچنین جهت بررسی سازگاری زناشویی، والدین این کودکان مورد سنجش قرار میگیرند . برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نرم افزار SPSS18 در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.

لینک کمکی