دانلود فایل word بررسي رابطه ي بين هوش هيجاني و خودکارآمدي با استرس و مقايسه آنها در دانش اموزان تيزهوش و عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه ي بين هوش هيجاني و خودکارآمدي با استرس و مقايسه آنها در دانش اموزان تيزهوش و عادي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه ای رابطه ای بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با استرس دانش آموزان تیزهوش و عادی دانش آموزان دوره دوم متوسطه منطقه یک شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 95-96 می باشد. در این پژوهش تعداد 220 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و پرسشنامه های هوش هیجانی آوستین و همکاران 2004 و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز و استرس تحصیلی دانش آموزان نوری و همکاران 1388 بین آنها و پخش و جمع آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، از روشهای آماری ضریب همبستگی و آزمون تی استیودنت استفاده شدهاست نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و خودکارآمدی رابطه منفی و معنی داری با استرس دانش آموزان در دو گروه تیزهوش و عادی وجود دارد و همچنین هوش هیجانی و خودکارآمدی استرس دانش آموزان تیزهوش در مقایسه با دانش آموزان عادی متفاوت بود.

لینک کمکی