دانلود فایل word بررسي هوش هيجاني و ابعاد آن (کليات و مفاهيم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي هوش هيجاني و ابعاد آن (کليات و مفاهيم) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر به بررسی هوش هیجانی و ابعاد آن کلیات و مفاهیم پرداخته بود. روش : روش پژوهش توصیفی - مروری روش کتابخانه ای و رجوع به منابع معتبر علوم تربیتی و اطلاعات علمی اینترنتی مربوطه گردآوری شده بود. یافته ها و نتیجه گیری نتایج حاصل از بررسی یافته های تحقیق نشان داد که هوش هیجانی شامل مولفه های نظیر خودانگاره ی مثبت، احساس استقلال، ظرفیت خودشکوفایی روابط بین فردی، سهولت در همدلی، احساس مسیولیت ظرفیت فرد برای توانایی حل مشکلات هیجانی انعطاف پذیری، کاربرد و اداره ی هیجانها برقراری ارتباط مثبت با دیگران و تعاملات منفی کمتر با نزدیکان است.

لینک کمکی