دانلود فایل word فرايند ياددهي - يادگيري در کلاس هاي چندپايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word فرايند ياددهي - يادگيري در کلاس هاي چندپايه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یکی از شرایط ویژه که در آن معلمان به مقتضای شرایط می بایست کار یاددهی – یادگیری را به پیش ببرند ، وجود مدارس کوچک با کلاسهای چند پایه است . هدف مقاله ی حاضر،بررسی فرایند یاددهی – یادگیری در کلاس های چند پایه است.سوال های این پژوهش در مورد: 1-تدریس در کلاس چند پایه 2- روشهای تدریس 3-چگونگی اداره کلاس چند پایه است. درنوشتن این مقاله از روش کتابخانه ای و تجربیات تدریس کلاس چند پایه استفاده شده است ، براساس نتایج بدست آمده عوامل اثر گذاربر فرایند یاددهی – یادگیری در کلاس های چند پایه،استفاده از طرح درس، استفاده دقیق از پوشه کار، استفاده از روش های تدریس فعال، واگذار کردن مسولیت ها، استفاده از طناب آموزشی بوده است. و بر اساس نتایج، مناسبترین روشهای تدریس در کلاسهای چند پایه جهت مدیریت بهتر این کلاسها عبارتند از :روش اکتشافی،پرسش و پاسخ،همیاری ،روش یادگیری گلچینی،حل مسیله وآزمایش است.

لینک کمکی