دانلود فایل word گرايش به تفکر انتقادي در امر تعليم وتربيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word گرايش به تفکر انتقادي در امر تعليم وتربيت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

ایجاد تفکر انتقادی که جزء جدایی ناپذیر هر نظام آموزشی است، را می توان از اهداف اساسی تعلیم و تربیت در سطح جهانی دانست. به دلیل آن که گرایش افراد به تفسیر اطلاعات در یادآوری اطلاعات نیز تاثیر می گذارد؛ اتخاذ روش هایی که انگیزه و علاقه دانش آموزان را تقویت کرده و با ایجاد چالش در فرآیندهای فکری، منفعل و محتاط بودن را به تبادل نظر و تفکر فعال تغییر دهد، امری ضروری است هر نظام آموزشی موفق نیازمند به کارگیری دانشآموخته شده در موقعیت های واقعی زندگی، برای حل مسایلی است که افرادآن جامعه با آن مواجه می شوند. اگر دانش آموختگان،مطالب آموخته شده را یاد نگرفته باشند قادر به حل مسایل پیرامون خویش نخواهند بود. رشد و پرورش مهار تهای فکری، به ویژهمهارت های تفکر انتقادی یادگیرندگان همیشه در نظام های آموزشی، موضوع پیچیده ای بوده است و امروزه متخصصان امور تربیتی طبق برونداد اطلاعات جامعه، از توانایی های سال های اخیر(ناتوانی یادگیرندگان در امر تفکر انتقادی)ابراز نگرانی کرد ه اند.

لینک کمکی