دانلود فایل word تاثير بکارگيري سيستم هاي اطلاعات مديريت بر پاسخگويي سازمان با توجه به ميانجي بهبود فرايند کاري جمعيت هلال احمر بر اساس فرمول کوکران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير بکارگيري سيستم هاي اطلاعات مديريت بر پاسخگويي سازمان با توجه به ميانجي بهبود فرايند کاري جمعيت هلال احمر بر اساس فرمول کوکران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش تاثیر بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت بر پاسخگویی سازمان با توجه به میانجی بهبود فرایند کاری جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 263 نفر از کارکنان سازمان هلال احمر استان آذربایجان غربی بود. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه تعداد 156 نفر بود.از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد پاسخگویی سازمان، فناوری اطلاعات، و پرسشنامه استاندارد بهبود فرآیند کار بود.

لینک کمکی