دانلود فایل word تاثير مکتب داداييسم و سوررياليسم بر شعر هوشنگ ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير مکتب داداييسم و سوررياليسم بر شعر هوشنگ ايراني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هوشنگ ایرانی )شاعر مجموعهی جیغ بنفش( از شاعران نوپرداز معاصر ایران است که به دنبال تجدد واقعی در ادبیات بود. او ادبیات کلاسیک و حتی نوپردازانی چون نیمایوشیج را به مسخره میگرفت. سرودههای او به علت آشنایی با ادبیاتو مکاتب ادبی غرب و آشنایی با عرفان شرقی دارای سبکی متفاوت است که شعر او را به شعر داداییستها و سورریالیست- های غربی نزدیک میکند. این مقاله در پی آن است که به معرفی جلوههای داداییستی – سورریالیستی اشعار هوشنگایرانی بپردازد. این پژوهش نشان میدهد: ویژگیهایی چون ورود اصوات و واژههای نامفهوم، سطرهای بیوزن و نثرگونه،نسبت دادن امور غیر عادی به اشیای عادی، گام نهادن در فراواقعیت و .... در شعر هوشنگ ایرانی وجود دارد که ناشی از تاثیرپذیری وی از مکاتب داداییسم و سورریالیسم غربی است

لینک کمکی