دانلود فایل word تاثيرپذيري ادبيات عرفاني از مباني اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثيرپذيري ادبيات عرفاني از مباني اسلامي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

انسان به طور طبیعی انتقام جو و قدرت طلب است. اما چگونه می توان خطای دیگران را نادیده گرفت و با کمال صلح وصفا در جامعه زندگی کرد و از بروز هر چه بیشتر مشکلات روانی و اجتماعی در جامعه جلوگیری کرد با بررسی آیاتو روایات متعدد میتوان به این نکته رسید که با رعایت و پروراندن اصول اخلاقی و انسانی این مهم قابل دستیابی است. اخلاق و مبانی اخلاقی از گوهرهای ارزشمند انسانیای است که همواره مورد توجه و اهتمام بزرگان وادی عشق و عرفانبوده و گاه در میان تمام ادیان و مکاتب اخلاقی مشترک بوده است. از آن میان، شاید عرفان اسلامی سرآمد تمام اینمکاتب اخلاقی باشد. عرفای اسلامی الگوی اخلاقی مناسبی برای تمام اقشار جامعه در سراسر تاریخ بودهاند که از میراث ارزشمند آنان میتوان به ترویج روحیه تسامح و تساهل، گذشت، صبر و بردباری، محبت به همنوع و .... اشاره کرد. اصولو ارزشهای اخلاقیای که برآمده از فرهنگ و ارزشهای دین اسلام است

لینک کمکی