دانلود فایل word تاثيرمکتب ناتوراليسم در داستان هاي ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثيرمکتب ناتوراليسم در داستان هاي ايراني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این مقاله ، به تاثیر مکتب ناتورالیسم در داستان های ایرانی پرداخته شده است؛ بدین منظور در این نوشتار دروهله ی اول تعریف مختصری از ناتورالیسم ارایه گردیده ،سپس کاربرد این مکتب را در برخی از داستان هایایرانی مورد بررسی قرارداده ایم . در حقیقت مکتب ناتورالیسم برخاسته از همان ریالیسم یا واقع انگاری است.بسیاری بر این باورند که برخی نویسندگان ناتورالیست ، ریالیست نیز هستند و تا حدی بالعکس. در این مکتب ، توجه خاصبه انسان از منظری فیزیولوژیک و تاکید بر جبر محیط و لحظه، اساس کار است. نویسندگان ناتورالیست بیشتر بر نقاط تاریک زندگی شخصیت های داستان تکیه دارند ونقاط روشن وبدیهی زندگی را آن گونه که در ریالیسم برآن تاکید می نمودند، توجه نمی نمایند.در ایران ، صادق چوبک نماینده این مکتب شمرده می شود و هدایت و دولت آبادی نیز به گمان نگارنده ، برکنار از این مقوله نیستند

لینک کمکی