دانلود فایل word تاملي بر ديوان انوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاملي بر ديوان انوري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

دیوان انوری بهلحاظ اشتمال بر ترکیبها، کنایات و ضربالمثلهای رایج در کوچه و بازار از اهمیت فراوانی برخوردار است.برخی ترکیبهای رایج در اشعار پارسی با معانی متفاوتی در دیوان انوری گرد آمدهاند و البته نحوه توزیع این ترکیبها دردیوان نیز جای تامل و تحقیق دارد. از آنجایی که انوری به ایجاد سبک و شیوهای نو در غزل پارسی مشهور است واکاویدیوان او به روشن شدن دلایل و علل این مطلب یاری میرساند. در این مقاله ذیل دو عنوان اصلی ابتدا چند ترکیب که معناییمتفاوت با فرهنگها دارند یا در شرحها در مورد تعریفنگاری آنها اختلاف نظر وجود داشته گردآوری و بررسی شدهاند. دربخش دوم به چگونگی توزیع ترکیبها در دیوان پرداخته شده است. امید است که این تلاش کوچک، علاوه بر شناخت بهتر این دیوان، یاریگر پژوهشگرانی باشد که به بررسی و تحقیق در زمینه واژهها و ترکیبات زبان فارسی نگاهی درزمانی و تاریخی دارند

لینک کمکی