دانلود فایل word سيماي پيامبر در شعر خاقاني و بوصيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سيماي پيامبر در شعر خاقاني و بوصيري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

عشق به اهل بیت (ع) از دیر باز موضوع بسیاری از نوشته های شاعران بوده و شعراء به توصیف مناقبت اهل بیت در اشعارخو پرداختند و سیمای اهل بیت در هر دو ادبیات فارسی و عربی، بسیار نمود پیدا کرده است که یکی از آن بزرگان پیامبر (ص) میباشند که توسط بسیاری از شاعران از جمله بوصیری و خاقانی موردتمجید قرارگرفته و هرکدام با ذوق و بیان سلیم و رسای خود، دورنمایی از شخصیت مادی و معنوی درخشان ایشان را به تصویر کشیدند. بوصیری با سرودن قصیده ی برده درتوصیف فضایل پیامبر به شهرت فراوانی در ادب عربی دست یافت و خاقانی نیز چون بوصیری اشعار فراوانی در مدح و رثای پیامبر )ص( دارد که حاکی از عشق و اراده ی او را به اهل بیت می باشد. نوشتار حاضر در پی آن است که به بررسی تطبیقی سیمای پیامبر در شعر دو شاعر بپردازد تا از این رهگذر به بیان وجوه معنایی و درون مایه توصیف سیمای پیامبر در اشعار این دو شاعر پرداخته گردد

لینک کمکی