دانلود فایل word سيماي جامعه ي عصر صفوي در اشعار ناظم هروي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سيماي جامعه ي عصر صفوي در اشعار ناظم هروي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :30

چکیده مقاله:

آثار ادبی با توجه به شرایط اجتماعی و در تعامل با آن خلق می شود و نیز در حیات اجتماعی اثر میگذارد. از دوره های که از حیث جریانات اجتماعی، بر روی هم، عهد نامساعدی بود،دوره ی صفویه میباشد. واکنش های منفی شاعران در مقابل این آشفتگی و تصمیمات غلط حاکمان زمان در قالب پراکنده گویی ، تک بیت سرایی ،نوجویی وایجاد مضامین دور از ذهن در شعرنمایان می شود.هر چند در این دورهبنیان های تفکری قوی کمتر دیده می شود اما هستند شاعران متعهدی مثل ناظم هروی که نمی تواند چشم به اوضاع آشفته اجتماع زمان خود ببندد و در اشعار خود که مدرسه ای اجتماعی است ،به بازگویی مسایلمهم اجتماعی و سعادت همنوع خود پرداخته است نتایج تحقیق بر این است که تجلی شخصیت انسان و مقام والای او در شعر ناظم جایگاه ویژه دارد. او در برخورد با معایب اجتماعی در بین صاحبان قدرتوثروت وعوام مردم با خطاب قرار دادن من شخصی سعی در اصلاح این بیماری اجتماعی در بین صاحبان آن بپردازد ،او حرفی جز خیرخواهی مردم نمی گوید و سخنی جز از روی شرم و ادب ندارد. نسبت به اومهربان است، بیان معایب اجتماعی بیشتر با چاشنی اخلاق و پند و اندرز است. واکنش او در مقابل سیاست های اجتماعی حاکمان زمانه ی خود سلبی و ایجابی است،آن هم با طرح ارزش ها و آموزه های دیگرگونه در شعر. رویکرد تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد.ضرورت پرداختن به این موضوع ، خالی بودن تحقیق در میان پژوهش های ادبی است.

لینک کمکی