دانلود فایل word سيماي قلندريه درقلندرنامه خطيب فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سيماي قلندريه درقلندرنامه خطيب فارسي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

قلندریه یکی از فرقه های تاثیر گذار در تصوف اسلامی می باشد، قلندریه جنبشی با زیر ساخت های باوری باز مانده از ایران پیش از اسلام به شمار می آید،که به خاطر تاکیدشان در پرهیز از آزار و اذیت و ظلم به دیگران و عدم وابستگی بهتعلقات مادی به راه و رسم صوفیه منسوب شده اند. قلندر نامه خطیب فارسی یکی از آثاری است که سیمای قلندران را به خوبی به تصویر کشیده است. در این مقاله بر آنیم تا بر اساس قلندر نامه خطیب فارسی به معرفی شخصیت های معروفقلندریه از جمله: سید جمال الدین ساوجی، شیخ محمد بلخی, ابوبکر صفاهانی و شیخ عثمان رومی پرداخته شود و واژهقلندر از منظر قلندران بزرگ تعریف و تفسیر شود و به مهم ترین آداب و رسوم قلندریه از جمله: بی اعتنایی به رسوم)تجاوز به تابو ها( و قوانین، ریاضت کشیدن،فقر،واجب بودن سفر، خلافت و دادن خرقه، اتهام مجوسیت، خلوت نشینی، سکوت،بی توجهی به دنیا و نام ونشان،کرامت و خوارق عادات،تحمل رنج و آزار دیگران، گرایش به تشیع و نشانه های ظاهری قلندریه)پوشیدن جوالق ، آیین چهار ضرب ، لنگر و...( بررسی شده است.

لینک کمکی