دانلود فایل word عناصر فرهنگ عامه در اشعار فروغ فرخزاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word عناصر فرهنگ عامه در اشعار فروغ فرخزاد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

ادب عامه یکی از انواع ادبیات است. این نوع ادبی بیانگر زندگی اجتماعی همه ی مردم است. فرهنگ عامه ریشه در گذشته های دور داشته با سنت ها و ارزش های ادبی همراه است. ادبیات جایگاه مهمی در شناساندن فرهنگ جامعه و زندگی عامه یمردم دارد. بروز فرهنگ عامیانه در کلام ادبی از سویی مانع از نابودی یا فراموشی این فرهنگ می شود و از سوی دیگر شاعران خواسته یا ناخواسته در آثارشان از این فرهنگ استفاده کرده اند. فرهنگ عامه در دوران معاصر نیز مورد توجه بسیاری ازمحققان و پژهشگران شعر و ادبیات قرار گرفته است و همین موضوع ضرورت انجام تحقیق و بررسی آثار شاعران و نویسندگان معاصر از این جنبه را آشکار می سازد. فروغ فرخزاد1313-1345از شاعران معاصر ایران در سروده های خود فراوان به این فرهنگ اشاره کرده است. این پژوهش با هدف بررسی عناصر عامه در اشعار این شاعر به شیوه توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که اشعار فروغ ریشه های عمیقی فرهنگ عامه دارد که این امر حاصلارتباط او با جامعه و تاثیر پذیری از باورهای رایج در میان مردم است. فرهنگ عامه در آثار فروغ با استفاده از لغات، اصطلاحات، کنایات و ضرب المثل های پر کاربرد و اشاره به آداب و رسوم و باورهای عامیانه نمود پیدا کرده است

لینک کمکی