دانلود فایل word عنصر کشمکش در بهمن نامه ايرانشاه بن ابي الخير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word عنصر کشمکش در بهمن نامه ايرانشاه بن ابي الخير :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

بهمننامه، مثنوی حماسی فارسی درباره پادشاهی بهمن پسر اسفندیار، پادشاه کیانی است، این اثر حماسی سروده حکیم ایرانشاه بن ابی الخیر است، که چون دیگر منظومههای پهلوانی، شاعر به وسیله داستان پردازی و شرح پهلوانی ها، با بهره گیریاز ذوق شاعری، داستان بهمن پسر اسفندیار را در چهار بخش به نظم کشیده است. حکیم ایرانشاه بن ابی الخیر در سراسر این داستان حماسی با هنرمندی به تمام عناصر داستانی پرداخته و با شخصیت پردازی و توجه به عنصر پیرنگ و اوج و فرود حوادث و توصیف صحنه های نبرد پهلوانان، در اثنای داستان پردازی عنصر کشمکش را پرورده است. از آنجا که داستان پردازی یکیاز موضوعات مهم در مباحث نقد ادبی است. بررسی آثار حماسی داستانی مورد توجه بسیاری از ادب پژوهان قرار گرفته است. در بین آثار برجسته ادب حماسی بهمن نامه نیز در خور توجه و ارزیابی است. کشمکش، بعنوان یکی از مهمترین عناصر داستانی در حوزه ادب حماسی بشمار می آید، این پژوهش سعی دارد عنصر داستانی کشمکش را در منظومه بهمن نامه بررسی کند و با کاوش این موضوع به زیرساخت داستان وزمینه های بروز کشمکش پی ببرد

لینک کمکی