دانلود فایل word عوام و خواص در نگاه عرفا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word عوام و خواص در نگاه عرفا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در تمام جوامع و گروهها مردم به دو طبقه عوام و خواص تقسیم میشوند. اصولا افرادی که در راس یک گروه قرار دارندجزء خواص آن گروه هستند و افرادی که دارای مسیولیت ، آگاهی و نقش کمتری هستند عامه و عوام را تشکیل میدهند.به تعبیری افرادی که سرشناس هستند و امور بنیادی و اصلی با تدبیر آنها سامان میگیرد خواص هر جامعه و گروه و افرادی که در بین مردم شناخته شده نیستند و فقط تماشاگر رویدادها و یا هم عامل دست بزرگان )خواص( هستند، عوام جامعه راتشکیل میدهند. در نگاه عرفا انسانهایی که در وادی و طریقت عرفان سیر می نمایند و به مدارج و مراحل عالیه خودشناسیو خداشناسی رسیدهاند خواص و آنهایی که خارج از این وادی هستند و یا مراحل و مدارج اولیه سیر و سلوک هستند و فقط ظاهر آداب دین را رعایت میکنند، عوام و عوام الناس هستند

لینک کمکی