دانلود فایل word غم غربت در ني نامه مثنوي مولوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word غم غربت در ني نامه مثنوي مولوي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

اگرچه نستالژی در ابتدا به عنوان یک اصطلاح روانشناسانه به معنی نوعی افسردگی به کار برده میشد،اما بعدها به حوزه سایر علوم مانند ادبیات، جامعهشناسی، هنر، تاریخ و سینما راه یافت. غم غربت، در ادبیات فارسیاز کهن تا معاصر به گونهای گسترده و متفاوت - از ملکوتی تا زمینی - بازتاب یافته است. در مثنوی معنوی، نستالژی، به معنی دلتنگی و حسرت روح آدمی نسبت به گذشته و آرزومندی برای بازگشت بدان، به عنوان یکی ازرفتارها و دغدغههای ناخودآگاه انسان مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتار، پس از ریشهیابی و تعریف نوستالژی ابتدا به بیان انواع و عوامل ایجاد آن پرداخته میشود. سپس با مروری بر انعکاس نستالژی در آثار فلاسفه،عارفان و متون کهن و معاصر ادبی، غم غربت در نینامه مثنوی به عنوان محور اصلی، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و مولفهها و شواهد آن بیان میگردد

لینک کمکی